SPR Legal

SPR Legal is een allround juridische dienstverlener met de nadruk op aanbestedings- en contractenrecht met name op het gebied van vastgoed gerelateerde projecten.

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van projectontwikkeling kunnen wij u als juridisch adviseur en/of interim-jurist bijstaan in het succesvol tot stand brengen van uw project.

In de loop der jaren hebben wij ons met name gespecialiseerd in het juridisch en procedureel begeleiden van (complexe) aanbestedings-procedures namens een aanbestedende dienst.

Tevens bestaat ons werk uit het als “tendermanager” begeleiden van inschrijvers op aanbestedingen bij het opstellen en vergaren van alle voor de inschrijving op een aanbesteding verplichte documenten.

Het is onze overtuiging dat voor een bedrijf veel is te winnen, wanneer het proces van inschrijving begeleid wordt door een ter zake deskundige jurist, die kennis heeft van het aanbestedingsproces en, belangrijker nog, weet op welke wijze documenten bij een inschrijving dienen te worden aangeleverd. Op deze manier wordt voorkomen dat een bedrijf veel tijd en energie steekt in een inschrijving op een aanbesteding, maar vervolgens deze inschrijving op formele gronden terzijde moet worden gelegd door een aanbestedende dienst.

Indien u vragen hebt over onze dienstverlening staan wij u graag te woord. U vindt onze gegevens op de contactpagina.